Defensie en ontwikkeling blijken juist samen te gaan

Buitenlandse troepen moeten snel weg uit Afghanistan en vervangen worden door eigen mensen die de wederopbouw op lokaal niveau steunen, meent Willem van de Put (Opiniepagina, 19 augustus).

Van de Put lijkt blind te zijn voor nieuwe ontwikkelingen. In Afghanistan, met name in Uruzgan, worden schoorvoetend de eerste stappen gezet met het koppelen van een militaire interventie aan kleinschalige wederopbouw gericht op het kleinbedrijf, de motor van de economie. Verder worden alle infrastructurele belemmeringen weggenomen om de wederopbouw ook fysiek mogelijk te maken. Veiligheid blijft uiteraard een belangrijk onderwerp. Inwoners van Tarin Kowt genieten nu al meer dan een jaar van stadsverlichting in de avonduren.

Is dit concurrentie voor ontwikkelingswerk? Of is hier sprake van voortschrijdend inzicht, dat geleid heeft tot samenwerken? Ontwikkelingswerk blijkt te kunnen starten onder de veilige paraplu van Defensie. Zo kwam de World Council of Credit Unions (WOCCU) met het verzoek voor een plekje op Kamp Holland. En dat is gelukt. De microfinanciering is daardoor erg snel op gang gekomen. Er is ook nog een andere reden: waar gewerkt wordt, wordt niet gevochten. Veiligheid en ontwikkelingswerk gaan kennelijk hand in hand.

Het huidige Nederlandse provinciale wederopbouwteam in Uruzgan werkt onder leiding van een directeur afkomstig van Buitenlandse Zaken. Is hier soms sprake van een paradigmaverschuiving?