TIJDSCHRIFT

nY, het uit de fusie tussen de bladen yang en freespace Nieuwzuid ontsproten ‘tijdschrift voor literatuur, kritiek en amusement’.

Niet iedereen is het eens met het ontstaan van nY, het uit de fusie tussen de bladen yang en freespace Nieuwzuid ontsproten ‘tijdschrift voor literatuur, kritiek en amusement’. Schrijver Dirk van Bastelaere ziet in de samensmelting in het toch al uitgekamde tijdschriftenlandschap (alleen al dit jaar verdwenen Raster en Bunker Hill) culturele verschraling. De presentatie van het eerste nummer afgelopen mei ‘had dan ook iets van een uitvaart’. Van Bastelaere komt via paginalange, breinbrekende excursies naar de economische en sociologische theorie tot de slotsom ‘dat dit concreet betekent dat het fusietijdschrift nY er beter nooit was gekomen’. Hij heeft het weliswaar op het verschijnsel fusie voorzien, maar het zal geen toeval zijn dat het stuk pas op het eind van het blad is afgedrukt.

En er is een helder stuk over de visie op taal die Ernst Jünger en Walter Benjamin ontwikkelden na de Eerste Wereldoorlog. Jünger zag de uit het geweld van WO I ontstane taal van het ‘heroïsch realisme’ als een zegenrijk machtsinstrument, terwijl Benjamin de mens liever zag ‘verstommen’. Jüngers visie, waarin de teruggekeerde soldaat de vruchten plukt van een verblijf aan het front, werd omarmd door de nazi’s, terwijl Benjamin volgens auteur Tammy Lynn Castelein ‘metaforisch en letterlijk het zwijgen werd opgelegd’. (SK)