Tijdelijk toezicht op jonge zeilster

Laura Dekker (13) wordt voor een periode van twee maanden onder toezicht geplaatst van Bureau Jeugdzorg. Dat heeft de Utrechtse kinderrechter vanochtend bepaald in de zaak van het meisje dat solo om de wereld wil zeilen en daarmee een record hoopt te vestigen.

De rechter vindt dat een twee jaar durende zeiltocht zo afwijkt van wat een gemiddeld dertienjarig meisje meemaakt, dat een ernstige bedreiging van Laura’s ontwikkeling te verwachten is. De rechtbank deelt daarmee de zorg van de Raad voor de Kinderbescherming, die de zaak voor de rechter bracht. Het verzoek om de gescheiden ouders tijdelijk het ouderlijk gezag te ontnemen, werd afgewezen.

De komende twee maanden wordt een gezinsvoogd aangesteld. Belangrijke beslissingen over Laura worden door de voogd genomen. Intussen doet de Raad voor de Kinderbescherming nader onderzoek naar het meisje. Kinder- en jeugdpsycholoog Saskia Moonen gaat onderzoeken of Laura de psychische druk aankan en of zij in staat is aan boord onderwijs te volgen via de Wereldschool. De Kinderbescherming moet op haar beurt onderbouwen waarom het meisje de reis niet zou moeten maken. Op basis van deze onderzoeken bepaalt de kinderrechter eind oktober of Laura langer onder toezicht van jeugdzorg moet blijven.

De advocaat van het gezin Dekker zei na de uitspraak dat hij Laura en haar vader heeft geadviseerd aan het onderzoek mee te werken en de zeiltocht uit te stellen. Volgens de advocaat staat de uitspraak de recordrace niet in de weg. „Haar boot kan per trailer naar Lissabon worden gereden. Ze kan daar de tocht beginnen en zo de najaarsstormen in de Golf van Biskaje omzeilen.”

Zeiltocht: pagina 3