Selectie Diversen

Den Haag

Het Lange Voorhout, de Denneweg en het Noordeinde zijn dit weekend het decor van de Haagsche Kunst- en Antiekdagen. Op het Lange Voorhout, de centrale plek, is de Keramiek- en Beeldhouwmarkt en de stands van de Antiek-, Curiosa- en Boekenmarkt. Ook dit jaar is er weer een wedstrijd onder de keramisten en beeldhouwers met als thema ‘Binnen-Buiten’ met het publiek als jury. Er zijn gratis stadsrondritten per koets, stadswandelingen onder leiding van gidsen en galeries openen hun deuren. In het Venduehuis aan de Nobelstraat is een selectie uit het aanbod van de komende Algemene Kunst- en Antiekveiling te zien en ook bij van Stockum op de Prinsegracht is er het hele weekend gelegenheid om te kijken naar de stukken voor de kunstveiling. Inl www.hkad.nl

Den Helder

Zaterdag 29 augustus staat er een gids van Landschap Noord-Holland klaar om bezoekers mee te nemen op een Trekvogelexcursie in Mariëndal. Grote groepen trekvogels vliegen nu van noord naar zuid en andersom en in Mariëndal rusten ze graag even uit. Ze zoeken voedsel in de poelen en het omliggende terrein. Regelmatig zijn er in dit gebied lepelaars, kieviten, watersnippen en gele kwikstaarten te zien. En met een beetje geluk wordt er misschien wel een kleine zilverreiger ontdekt. Res: InformatieWinkel Landschap Noord-Holland, 088-0064455. Kosten: € 5,50, Beschermers betalen € 3,50 en kinderen tot 12 jaar € 2,50. Vertrekpunt: om 15u30 Jan Verfailleweg 622.

Santpoort-Noord

Begin 1900 was een derde van de Kennemerduinen het hele jaar door vochtig tot nat. Tot voor kort was dit nog maar één procent. De aanleg van het Noordzeekanaal, drooglegging van de Haarlemmermeer en waterwinning waren de belangrijkste oorzaken voor de verdroging. Door deze verdroging is de natuur hard achteruit gegaan. Door het stoppen van de wateronttrekking is het grondwater gaan stijgen. Met het vochtige duinmilieu keren karakteristieke planten en dieren van natte en vochtige duinen weer terug. Zaterdag 29 augustus is er een fietsexcursie door Duin- en Kruidberg en de Kennemerduinen naar het Zuidervlak. Daar liggen nog natte duinvalleien met drie soorten Gentiaan, Krielparnassia, Geelhartje en een enkele orchidee. Vertrekpunt: 10u30 vanaf het informatiepaneel bij de ingang van Duin- en Kruidberg. Duur: 1,5 uur. Deelname is gratis. Inl 023-5254995 en www.ivnnl/zuidkennemerland. Aanmelden: niet nodig.

Amsterdam

In het Theatrum Anatomicum in de Waag op de Nieuwmarkt vertelt Reno Raaijmakers zaterdag 29 augustus tussen 13-14u uitgebreid over de geschiedenis van de doktoren die het onderzoek in de 17de eeuw verrichtten, de lijken die op de snijtafel lagen en over de bezoekers die deze toeristische topattractie bezochten. Res 06-18257014 of info@amsterdamcitywalks.com. Inl www.waag.org

Dordrecht

In de maand september organiseert Villa Augustus in de citroenbomenkas een serie lezingen over passie, kennis en inspiratie in een uit de tuin. Dinsdag 1 september (19u) is de eerste met cultuurhistoricus Heimerick Tromp, die zal vertellen over de Nederlandse tuin- en parkgeschiedenis en over de tuin van Villa Augustus. Oranjelaan 7. Res 078-6393111 en www.villa-augustus.nl

Thorn

In het witte stadje in Limburg is zondag 30 augustus een Grachtenfestival aan de Maas. In tuinen van historische monumentale worden concerten gegeven door concourswinnende solisten en ensembles. Inl en res www.grachtenfestival-thorn.nl