nrc.nl/klimaat

In de aanloop naar de klimaattop in Kopenhagen proberen India en China zich samen te verweren tegen de druk om iets aan hun uitstoot van broeikasgassen te doen.