NMa: geen prijsoverleg notarissen

De notariële belangenvereniging De Nieuwe Stempel uit Friesland mag van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) niet meer praten over redelijke kostprijzen in het notariaat.

In een „open gesprek” met de Friese notarissen maakte de NMa duidelijk dat de plannen van de vereniging te veel weg hebben van verboden prijsafspraken. De notarissen mogen onderling geen kostprijzen meer vergelijken en niet meer naar buiten brengen wat volgens hen een te lage prijs is.

Een aantal Friese notarissen kwam in juni in opstand tegen de marktwerking in het notariaat en de felle concurrentie van de daaruit voortvloeiende prijsvechters. Zij richtten vereniging De Nieuwe Stempel op om notarissen ertoe te bewegen niet onder een „redelijke kostprijs” te werken. Met behulp van een gespecialiseerde accountant wil de vereniging haar leden leren hoe zij hun kostprijs op een verantwoorde manier kunnen berekenen. Oprichter Anna de Vries, notaris in Ureterp, zei in juni aan een minimale kostprijs van 600 euro per leveringsakte en hypotheekakte te denken. Binnen een maand sloten 250 notarissen uit heel Nederland zich bij de vereniging aan.

De NMa toonde zich al eerder kritisch over de plannen van de notarissen, maar wilde pas officieel reageren na een gesprek met de belangenvereniging. In dit gesprek maakte de NMa duidelijk dat de notarissen „uiterst voorzichtig” met de discussie over redelijke kostprijzen moeten omgaan. „Het komt erop neer dat we geen prijzen mogen bespreken wanneer we als notarissen bij elkaar zijn”, aldus De Vries. „In de communicatie met onze leden zullen we voortaan eerst een jurist raadplegen.”

De Nieuwe Stempel gaat zich nu richten op het politieke debat. Volgens de vereniging is de discussie over de marktwerking nog lang geen gepasseerd station. „Wij sturen aan op herbezinning na tien jaar Notariswet. De onafhankelijkheid van notarissen staat op het spel.” De Vries wil dat de politiek voor bepaalde handelingen vaste basistarieven gaat voorschrijven om het notariaat uit de neerwaartse spiraal te halen.

Als notarissen onder de kostprijs blijven werken, vreest De Nieuwe Stempel voor de toekomst van het notariaat. Volgens de vereniging zal er steeds minder ruimte zijn voor de sociale kant van het notariaat en zal de deskundigheid van notarissen door de commerciële belangen en felle concurrentie onder druk komen te staan.