Kritiek Holbrooke fraude Afghanistan

Rotterdam, 28 aug. - De Amerikaanse gezant voor Afghanistan en Pakistan, Holbrooke, heeft tegenover de Afghaanse president Karzai zijn zorgen geuit over fraude bij de verkiezingen. Pagina 5