Joep vecht op vele fronten

De nieuwe verwikkeling in het strafrechtelijk onderzoek naar het Havenschandaal van 2004, is niet het enige dat zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen treft.

De hoofdverdachte kon er wel om lachen. Joep van den Nieuwenhuyzen moest woensdagavond indirect van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb vernemen dat hij in het Havenschandaal nu ook verdacht wordt van omkoping. Van justitie had hij hierover nog niets gehoord. „Kijk eens aan, nu gaat de nieuwe burgemeester zich er ook al mee bemoeien”, riep Van den Nieuwenhuyzen schamper door de telefoon.

De aankondiging van de gemeente Rotterdam om aangifte te doen tegen zowel Van den Nieuwenhuyzen als de voormalige directeur van het gemeentelijk Havenbedrijf, Willem Scholten, op vermoeden van ambtelijke omkoping, geeft de op handen zijnde strafzaken een interessante, veel scherpere dimensie. De stad vermoedt dat de geheime miljoenengaranties die Scholten vanaf 2002 aan Van den Nieuwenhuyzens RDM-concern had verstrekt, gepaard zijn gegaan met steekpenningen.

Van den Nieuwenhuyzen werd vooralsnog alleen beschuldigd van faillissementsfraude rond het omvallen van RDM-dochter SP Aerospace. Voor zijn strafzaak is nog geen datum vastgesteld. Justitie mikt op voorjaar 2010. Maar omdat de hoofdverdachte nog geen inzage in het dossier heeft gekregen, zou die deadline nog wel eens lastig kunnen zijn. Van den Nieuwenhuyzen beklaagt zich erover dat hij de aanstaande strafzaak, waarvoor hij drie maanden in voorarrest zat, op deze manier slecht kan voorbereiden.

Maar sinds zijn RDM-concern in 2004 in elkaar klapte zit Van den Nieuwenhuyzens op juridisch front niet stil. Zijn nieuwe advocaten – twee zwagers van Van den Nieuwenhuyzen namen de rol van huisadvocaat over van het Amsterdamse kantoor SpigtHoff – maken overuren om civiele claims te pareren of procedures aan te spannen.

Van den Nieuwenhuyzen heeft het vooral aan de stok met curator Louis Deterink in het faillissement van SP Aerospace, een fabrikant van pantservoertuigen uit Geldrop. Deterink is de man die de strafzaak aan het rollen kreeg nadat hij sporen aantrof van klassieke pauliana: het wegsluizen van tegoeden kort voor het faillissement werd afgeroepen. Hij deed aangifte van fraude.

Van de rechtbank in Den Bosch kreeg de curator in november 2006 al gelijk: RDM Holding, de Antilliaanse houdstermaatschappij van Van den Nieuwenhuyzen, moet 6,8 miljoen euro terugbetalen aan de boedel van SP Aerospace. Eerder dat jaar werd ook Wilton-Fijenoord veroordeeld om het onterecht onttrokken bedrag van 12 miljoen aan SP terug te betalen.

Er volgden nog vele procedures om vorderingen, beslagleggingen, of het juist laten opheffen daarvan. Veel zaken lopen nog op dit moment.

Op aandringen van het gerechtshof in Den Bosch bereikte Deterink onlangs een schikking over de claim tegen RDM Holding, die is opgelopen tot 7 miljoen euro [zie inzet].

Een tweede opponent die Van den Nieuwenhuyzen veel in de rechtszaal treft is landsadvocaat Dick Bouma. Die probeert voor de staat geld terug te vorderen dat als voorschot werd betaald aan RDM’s Amerikaanse helikopterfabriek MD Helicopters. Een bestelling van acht politiehelikopters aan het KLPD werd nooit geleverd. Een poging om de aansprakelijke moedermaatschappij op Curaçao failliet te laten verklaren mislukte vorige week, juist door de schikking die Deterink trof [zie inzet].

De rechtbank in Den Haag ten slotte, wees vorige week vonnis in een procedure van de staat tegen RDM Technology over de gemaakte kosten bij de afgedwongen sloop van twee oude onderzeeboten van RDM in Maleisië. Van den Nieuwenhuyzen verloor en moet ruim 1,5 miljoen betalen.

Meer over het havenschandaal op nrc.nl/economie

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

RDM Holding

In het artikel Joep vecht op vele fronten (28 augustus, pagina 13) staat ten onrechte dat de Staat geld van RDM Holding terugvordert dat als voorschot was betaald op een helikopterorder. Het gaat om een schadeclaim van 6,8 miljoen euro wegens het niet uitvoeren van deze order.

    • Philip de Witt Wijnen