Hells Angels krijgen geen compensatie

De rechtbank in Amsterdam heeft vandaag van de geëiste 2,2 miljoen euro schadevergoeding door de Hells Angels, slechts 2.500 euro toegekend aan een van de voormalige verdachten.

Als gevolg van de mislukte vervolging van de Hells Angels als criminele organisatie hadden 24 Angels een schadevergoeding geëist. Een deel bestond uit een dagvergoeding voor opsluiting zonder straf en een deel uit misgelopen inkomsten.

De Hells Angels werden niet veroordeeld, omdat het OM niet-ontvankelijk werd verklaard wegens het schenden van geheimhoudingsregels. Als gevolg daarvan eisten enkele Angels een schadevergoeding omdat ze zonder straf zijn opgesloten.

De claims zijn door de rechtbank afgewezen. Bij doorzoekingen waren softdrugs en wapens gevonden. De verdenking van het openbaar ministerie (OM) dat de Angels deelnamen aan een criminele organisatie die zich onder meer schuldig maakte aan drugshandel, wapenbezit en mishandeling was daarom terecht, oordeelde de rechtbank.

In totaal hebben 36 Angels een claim ingediend. Twaalf daarvan werden eerder toegewezen omdat dat standaardvergoedingen betrof. De totale waarde hiervan was 25.000 euro. Tegen de 24 overgebleven eisen tekende het OM bezwaar aan.

De bulk van het geëiste bedrag kwam voor rekening van ex-president Big Willem en de huidige vicepresident Harrie Stoeltie. De twee waren samen goed voor een claim van 1,8 miljoen euro. De rechtbank wees beide eisen af. In tien gevallen werd de eis niet-ontvankelijk verklaard door de rechtbank. Voor acht Angels was de claim wel ontvankelijk, maar wees de rechtbank die af wegens de terechte verdenking van het OM.

In vier gevallen heeft de rechtbank een schadevergoeding toegewezen. De verlenging van de tijdelijke detenties van deze Angels was niet getoetst door een rechter. Daarom verviel het argument van het OM op de terechte verdenking. De vier Angels is in totaal 2.500 euro toegekend. Dit bedrag is vastgesteld op basis van een standaardvergoeding van 70 euro per dag dat iemand is opgesloten zonder dat er een strafeis volgt.

Grote schadevergoedingen werden in het verleden alleen in uitzonderlijke situaties toegekend. Zo kreeg de man die onterecht vastzat voor de Schiedamse parkmoord van de Staat een schadevergoeding van 600.835 euro. Ook de twee ex-verdachten in de Puttense moordzaak kregen in 2002 hoge vergoedingen, rond de 900.000 euro.