Gemeente vecht voor truc met btw

Een onbekende gemeente vecht in hoger beroep een fiscaal vonnis aan dat haar meer dan een half miljoen euro btw en duizenden euro’s boete kost.

Of beter gezegd, zij vecht voor erkenning van een fiscale kunstgreep waarmee ze de fiscus een hak wilde zetten.

Ondernemers kunnen de btw op hun betaalde nota’s bij de fiscus terugvragen. Particulieren en overheidsinstellingen zoals gemeenten kunnen dat niet. Langs een omweg krijgen gemeenten overigens toch het btw-bedrag van het Rijk vergoed. Er zijn al jaren gekunstelde constructies in omloop waarmee sommige gemeenten met wisselend succes toch btw proberen terug te krijgen. Zij moeten zich dan korte tijd vermommen als een bedrijf.

Deze gemeente deed het anders door de nieuwbouw voor een sporthal en een schoolgebouw zogenaamd voor een projectontwikkelaar te bouwen en aan hem te verkopen. Dat gebeurde onder zodanige strakke voorwaarden dat de projectontwikkelaar niet echt eigenaar van de gebouwen werd. Hij kon niets anders met de gebouwen dan ze met winst aan de gemeente terugverkopen toen het fiscale doel was bereikt. De gemeenteraad was in 2004 akkoord gegaan met deze opzet die door de belastingadviseur als een „btw-vriendelijke structuur” was aangeprezen. Vele andere gemeenten wezen zo’n structuur evenwel als onmaatschappelijk van de hand.

De belastinginspecteur accepteerde de constructie niet. Daarop stapte de gemeente naar de rechter. De Haagse rechtbank constateerde dat de opzet van de gemeente zo getruukt was dat de boekhouding achteraf bijgesteld moest worden om de inspecteur om de tuin te leiden. Mede daarom verwierp de rechtbank de constructie. De gemeente vindt dat haar opzetje juridisch wel standhoudt. Ze gaat in beroep.

De datum van dat beroep wordt niet tevoren bekendgemaakt en de zitting vindt achter gesloten deuren plaats. Dat is onderdeel van de normale beslotenheid van fiscale procedures. Die dient om de privacy van particulieren te respecteren en bedrijfsgeheimen van ondernemers te beschermen. Overheidsinstellingen die met gemeenschapsgeld werken, worden op dezelfde manier afgeschermd. Dat gaat zo ver dat de Haagse rechtbank in zijn vonnis zelfs de naam van de gemeente onherkenbaar heeft gemaakt.

Op het weblog nrc.nl/geld kunt u meediscussiëren over de vraag of het juist is dat een rechter gemeenten in bescherming neemt door hun naam verborgen te houden, ook als zij onwettige fiscale constructies toepassen.

    • Aertjan Grotenhuis