correcties & aanvullingen

Joe Kennedy

In het artikel ‘De toekomst is aan de nazaten’ (27 augustus, pagina 4 en 5) staat een foutief geboortejaar van vader Joe Kennedy (1988). Joe is geboren in 1888 (en stierf in 1969).