Bevelhebber VS: daden belangrijker dan pr

De VS kunnen alleen tot een betere relatie met de moslimwereld komen als het land niet alleen zijn retoriek, maar ook zijn gedrag verandert, dat in het buitenland nu vaak als arrogant en beledigend wordt ervaren. Dat schrijft admiraal Mullen, als voorzitter van de verenigde chefs van staven de hoogste militaire bevelhebber, vandaag in het defensieblad ‘Joint Force Quarterly’.

Mullen is in het artikel kritisch over de „strategische communicatie” waarin veel is geïnvesteerd. Pr-inspanningen, schrijft hij, hebben geen enkele zin als ze in tegenspraak zijn met Amerikaanse daden in het buitenland. „Om het eenvoudig te stellen, we moeten ons veel minder zorgen maken over wat we uitdragen over onze daden en veel meer over wat we met onze daden uitdragen.”

Pr-activiteiten hebben, volgens hem, vooral geleid tot meer bureaucratie, terwijl de VS geen beter antwoord formuleerden op moslimextremistische ideologieën. „De meeste strategische communicatieproblemen zijn helemaal geen communicatieproblemen. Ze betreffen beleids- en uitvoeringsproblemen. Telkens weer slagen we er niet in onze waarden na te leven of onze belofte na te komen.”

De nieuwe NAVO-chef Rasmussen herhaalde gisteren in een toespraak zijn „respect voor de islam als een van de geweldigste godsdiensten in de wereld”. Hij deed dit in Turkije, dat de benoeming van de Deen begin dit jaar dreigde te blokkeren wegens zijn rol in de mondiale ‘cartooncrisis’. (AP)