Aanpak Q-koorts wordt verscherpt

Het kabinet neemt nieuwe maatregelen om de verspreiding van Q-koorts in te dammen, omdat de snelle toename van het aantal patiënten „grote zorgen baart”. Er komt een test om besmetting op bedrijven aan te tonen. Dit hebben de ministers Klink (Volksgezondheid, CDA) en Verburg (Landbouw, CDA) vandaag bekendgemaakt.

„We gaan over naar fase twee van de bestrijding”, zegt Peter de Leeuw, die als chief veterinary officer van het ministerie van Landbouw verantwoordelijk is voor het bestrijden van dierziekten. De bestrijding van Q-koorts wordt echter gehinderd door een gebrek aan kennis, omdat het tot 2007 een obscure ziekte was met hooguit 20 besmettingsgevallen per jaar. In 2007 waren dat er opeens 170, in 2008 1.000 en dit jaar ligt het aantal besmettingen op 2.000. Tot dusver zijn vijf mensen overleden.

Er is „geen enkele twijfel”, stellen beide ministers, dat grootschalige melkgeiten- en melkschapenhouderijen bron zijn van de besmetting. De sector ‘melkgeiten’ is de enige in de land- en tuinbouw waar het aantal bedrijven groeit. Er zijn volgens het ministerie nu 400 grote bedrijven die als risicofactor worden gezien.

Er is volgens De Leeuw eindelijk een test waarmee men besmetting op bedrijven kan aantonen: via sporen van de ziekte in de melk. Op deze manier wil men geïnfecteerde bedrijven scheiden van andere, zodat bijvoorbeeld diertransporten van zieke naar ziektevrije bedrijven wordt voorkomen. Quarantaine van bedrijven, waarschuwingsbordjes op het erf of destructie van besmette dieren wordt niet overwogen, zegt De Leeuw. Maar veehouders moeten wel met een eigen „saneringsplan” komen om een einde te maken aan de besmetting. Men verwacht dat 30 procent van de ongeveer 400 grote bedrijven besmet zal zijn.

Hoe besmetting van de mens precies verloopt, is niet geheel duidelijk. Niet door consumptie van melk of vlees, of door contact met een veehouder, maar via „stof” van het bedrijf, zo luidt volgens De Leeuw de huidige hypothese. Daarom worden er maatregelen genomen voor speciale mestverwerking. Ook worden dieren gevaccineerd. Bij nieuwe inzichten zullen de maatregelen worden aangepast.