Stille tocht voor strandfeest-dode

26-08-2009, Rotterdam. Stille tocht voor Robs (Robbie van der Leeden) Foto Bas Czerwinski Czerwinski, Bas

Gisteravond werd een stille tocht georganiseerd ter nagedachtenis aan de 19-jarige man die afgelopen zaterdag om het leven kwam bij het ontspoorde strandfeest in Hoek van Holland, mogelijk door een politiekogel. Ongeveer vijfhonderd belangstellenden liepen mee. De tocht verliep rustig.

Kostenbesparingen hebben geen rol gespeeld bij het niet inzetten van een preventieve mobiele eenheid op het feest, zo schreef korpschef Aad Meijboom van de politie Rotterdam-Rijnmond gisteren in een verklaring. De voorzitter van de politiebond ACP uitte eerder het vermoeden dat de korpsleiding bewust signalen over de komst van notoire relschoppers heeft genegeerd. Onder druk van dreigende bezuinigingen zou de leiding hebben afgezien van de inzet van de ME. Van de Kamp baseert zich op geluiden uit de eigen achterban. „Als dit waar mocht blijken te zijn, dan heeft de leiding het eigen personeel willens en wetens in gevaar gebracht.”

De enige voorzorgsmaatregel was de inzet van het zogeheten ‘voetbalteam’: een kleine eenheid (vier leden). Pas nadat het feest ontaardde in vechtpartijen, werd de hulp ingeroepen van de ME. (NRC)