Pleidooi voor belasting op transacties

De invoering van een belasting op transacties op de financiële markten is het overwegen waard. Dit zegt Adair Turner, voorzitter van de Britse toezichthouder FSA in het Britse magazine Prospect.

De suggestie van de belangrijkste toezichthouder van de Londense City is opmerkelijk, omdat zo’n Tobin tax, genoemd naar econoom James Tobin, tot dusverre bekend stond als een progressief idee dat in de financiële sector nauwelijks serieus werd genomen.

Turner stelt dat de discussie over bonussen in de bankwereld afleidt van een werkelijke oplossing om toekomstige crises te vermijden, en verworden is tot „populistisch vermaak”. Hogere eisen aan buffers die financiële instellingen die zich bezighouden met de handel op de financiële markten zijn volgens hem productiever. „Als deze hogere kapitaalseisen onvoldoende blijken, dan sta ik niet afwijzend tegenover het overwegen van een belasting op financiële transacties – een Tobin tax”, zegt Turner. Hij stelt dat het terugbrengen van de winstgevendheid van de financiële sector, door hogere kapitaalseisen of hogere belastingen, een betere methode is om de excessieve salarissen en bonussen terug te brengen, dan een directe aanpak van de salarissen en bonussen zelf.

Een woordvoerder van de Britse regering liet in een reactie weten dat een belasting op financiële transacties niet op de agenda staat. De Britse bankiersvereniging BBA toonde zich vanmorgen zeer tegen zo’n plan. Turner stelt dat gestreefd moet worden naar een kleinere financiële sector die meer in verhouding staat tot de Britse economie dan nu. „Het is niet langer mijn primaire doel om Londen te promoten als financieel centrum.” Turner zegt te vrezen dat de financiële sector, nu de kredietcrisis zijn hoogtepunt achter zich heeft, overgaat tot de orde van de dag zonder dat er veel verandert.

Een Tobin-tax is in kringen van ontwikkelingseconomen al eerder voorgesteld om hulp aan ontwikkelingslanden mee te financieren. De Franse regering heeft zich in het verleden ook in die richting uitgelaten. Turner is als voorzitter van de FSA een belangrijke speler in het Britse debat over hervormingen van de financiële sector.