Onenigheid minister en politietop

Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) is geïrriteerd over een notitie van politiekorpschefs waarin staat dat vierduizend banen zullen verdwijnen door bezuinigingen.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken gezegd. Volgens Ter Horst komt er niet minder ‘blauw’ op straat dan er nu is.

In een interne notitie van korpschefs, waarin de bezuinigingen zoals Ter Horst die wil doorvoeren zijn ‘doorgerekend’, staat dat die in 2014 zullen leiden tot een verlies van vierduizend banen. Het ministerie zegt dat het aantal agenten tot 2014 zal stijgen. Daarna daalt het naar een stabiel niveau van 52.500 voltijdbanen, evenveel als nu.

Volgens een woordvoerder van de raad van hoofdcommissarissen blijkt uit de eigen doorrekening van de politie dat de financiële positie van de korpsen rond en na 2013 „verontrustend” zal zijn.

In de Voorjaarsnota van het kabinet staat dat het ministerie van Binnenlandse Zaken 200 miljoen euro moet bezuinigen op de deelgebieden veiligheid en politie. Ter Horst is het al eens geworden met het beraad van korpsbeheerders (burgemeesters) over een groot deel van die bezuinigingen. Zo wordt bezuinigd op de overhead en op administratieve ondersteuning van het politiewerk. Maar de minister wil ook het eigen vermogen van de politiekorpsen afromen. Dat zou, verspreid over tien jaar, een jaarlijkse besparing moeten opleveren van 40 miljoen euro.

Het Korpsbeheerdersberaad wil de reserves behouden en denkt dat besparingen op overhead en ict de tekorten ook snel kunnen oplossen. De minister vindt dit „niet realistisch”, schrijft zij in een reactie. Ze noemt het daarin ook „onbegrijpelijk” dat de korpsen opzien tegen het gebruik van de eigen vermogens, die juist bedoeld zijn voor tijden van nood.

Volgens de woordvoerder van de commissarissen zit veel eigen vermogen van korpsen vast in onroerend goed. De minister schrijft daarover dat de korpsen die om die reden niet over hun geld kunnen beschikken, geld kunnen lenen. De rente wordt vergoed.

De SP in de Tweede Kamer wil volgende week een debat met de minister over de bezuinigingen bij de politie. Volgens Kamerlid Van Raak zijn de vakbonden, ondernemingsraden en agenten het er over eens dat de bezuinigingen ten koste gaan van blauw op straat.