Minder luchtverkeer kost Schiphol winst

Luchthaven Schiphol heeft in het eerste half jaar 11 procent minder passagiers en 27 procent minder vracht verwerkt. Daardoor is de winst met 77 procent gedaald tot 22,4 miljoen euro. Dat heeft Schiphol vanmorgen bekendgemaakt.

Ook een sanering in het personeelsbestand – Schiphol kondigde eerder dit jaar aan een kwart van de banen te schrappen – en een afboeking op vastgoedbezittingen droegen bij aan de winstdaling. Als deze posten buiten beschouwing blijven, daalde de winst met een kwart tot 66,7 miljoen euro. De omzet bleef nagenoeg gelijk op 554 miljoen euro.

Het totaal aantal vliegbewegingen liep met 9 procent terug tot circa 192.000. Door het teruglopen van het aantal passagiers tot ruim 20 miljoen daalden ook de inkomsten van de winkels, horecagelegenheden en parkeergarages op Schiphol. Ook huurden bedrijven minder kantoorruimte.

Schiphol-directeur Jos Nijhuis wijt de winstdaling aan de crisis. Hij spreekt van een „ongekende daling van ons passagiers- en vrachtvervoervolume”. Nijhuis verwacht met kostenbesparingen en het verder uitbouwen van winkels en horeca op Schiphol het tij te kunnen keren. „Schiphol wil de rol als belangrijke economische motor van Nederland blijven waarmaken.”

Schiphol verwacht dat de winst dit jaar tussen de 40 en 50 miljoen euro zal uitkomen. De luchthaven heeft in het eerste half jaar 77 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe bagage- en beveiligingsvoorzieningen. Een gevolg hiervan is dat er minder koffers zijn zoekgeraakt.

Ook startten en landden er meer vliegtuigen op tijd. Schiphol heeft zijn start- en landingstarieven dit jaar met ruim 9 procent verlaagd. De Nederlandse Mededingingsautoriteit gebood Schiphol eerder dit jaar de tarieven nog verder te verlagen.