Korpschef: wegblijven ME fout

De Rotterdamse korpschef Aad Meijboom erkent in een interne brief aan zijn werknemers dat de mobiele eenheid paraat had moeten staan bij het strandfeest van zaterdag in Hoek van Holland, waar een 19-jarige jongen overleed.

Meijboom schrijft in de brief dat hij „een financiële reden” voor het niet inzetten van de ME „nooit [zal] accepteren”. Voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP zei gisteren dat de politie uit financiële overwegingen preventief geen ME had ingezet.

In een openbare reactie ontkent de korpschef echter stellig dat geld een rol heeft gespeeld. Meijboom, in zijn reactie: „Dat de ME aan het begin van de avond niet is ingezet door bezuinigingen, is absoluut niet waar.” In zijn interne brief noemt Meijboom het niet paraat staan van de ME „voor mij onverklaarbaar”. Volgende week moet bekend worden waarom „niet is opgeschaald in het algemeen met de inzet van de ME in het bijzonder”. In opdracht van Meijboom onderzoekt Dick Schouten, plaatsvervangend korpschef van de politie Midden- en West-Brabant, welke informatie wanneer beschikbaar was en wat daarmee is gedaan.

De rijksrecherche onderzoekt het ontsporen van het strandfeest, Sunset Grooves, waarbij een 19-jarige jongen uit Rotterdam overleed en meerdere gewonden vielen. Uit getuigenverklaringen blijkt dat agenten in het nauw zijn gedreven door drommen relschoppers. De gemeente Rotterdam en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben opdracht gegeven voor een zogenoemd fenomeenonderzoek naar „de vermeende trend dat groepen zich in toenemende mate organiseren om bij bepaalde soorten evenementen rellen te trappen”.

Brief Meijboom aan politie: nrc.nl/binnenland