Italië veroordeeld vanwege G8-top 2001

Straatsburg. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft Italië veroordeeld vanwege nalatigheid bij het onderzoek naar de gewelddadige dood van een demonstrant tijdens de G8-top in Genua, in 2001. Het Hof kende 40.000 euro schadevergoeding toe aan de familie van de destijds 23-jarige Carlo Giuliani. De familie had de kwestie voorgelegd aan het Hof in Straatsburg. Dat oordeelde tevens dat de politieagent die Giuliani doodschoot, handelde uit zelfverdediging. In 2003 kwam een Italiaanse rechter al tot die slotsom.