India zoekt steun bij China in klimaatdebat

In een artikel in de Indiase Economic Times verbaast Arvind Panagariya, van het Brookings Institute, zich over het gemak waarmee zelfs weldenkende Indiërs accepteren dat hun land (schijnbaar uit eigenbelang) iets moet gaan doen aan de uitstoot van broeikasgassen (lees ook hier). Onzin, vindt Panagariya. India heeft voorlopig wel andere zaken aan het hoofd. Panagariya

Demonstranten in New Delhi vragen om meer aandacht voor klimaat (Foto AFP)

Demonstranten in New Delhi vragen om meer aandacht voor klimaat (Foto AFP) Demonstranten in New Delhi vragen om meer aandacht voor klimaat (Foto AFP)

In een artikel in de Indiase Economic Times verbaast Arvind Panagariya, van het Brookings Institute, zich over het gemak waarmee zelfs weldenkende Indiërs accepteren dat hun land (schijnbaar uit eigenbelang) iets moet gaan doen aan de uitstoot van broeikasgassen (lees ook hier). Onzin, vindt Panagariya. India heeft voorlopig wel andere zaken aan het hoofd.

Panagariya maakt een vergelijking met China: zelfs als de Chinezen hun emissies met een kwart zou weten te reduceren, zouden die nog steeds 3,5 keer zo hoog zijn als die in India. Kortom, als India de komende jaren ook maar enigszins in de buurt van de huidige Chinese levensstandaard wil komen, zal de uitstoot van broeikasgassen als gevolg daarvan nog fors stijgen.

Intussen neemt in de rijke landen (lees hier en hier) de druk toe op China en India om maatregelen te nemen. Gevolgd door reacties van de twee dat ze juist reuze hun best doen en dat het eigenlijk, zoals de Indiase minister van Milieu Jairam Ramesh het formuleert, een schande is dat de westerse landen stellen dat China en India een klimaatakkoord tegenhouden.

Om dat duidelijk te maken reisde Ramesh naar China om af te spreken op weg naar de klimaatconferentie in Kopenhagen gezamenlijk op te trekken. Al zou je natuurlijk het feit dat India en China over dit onderwerp inmiddels op ministersniveau overleggen, ook kunnen beschouwen als een teken dat beide landen het onderwerp, onder druk van de geïndustrialiseerde wereld, steeds serieuzer nemen. Ook al zeggen veel Indiërs, dat het Westen eerst nog eens geod zou moeten kijken wat het zelf bereikt.