De mediacratie en 'het fiasco van links'

„Berichten de media vier weken niet over Wilders, zoals nu tijdens de vakantie, dan zakt hij meteen vier zetels in de peiling”, stelt rechtsfilosoof Dorien Pessers in een interview met Hollands Diep.

De constatering klopt niet helemaal, want tien dagen geleden was er juist veel media-aandacht voor de beslissing van de PVV om in slechts twee gemeenten aan de verkiezingen deel te nemen. Maar de rest van haar analyse klinkt aannemelijk: „Een fenomeen als Wilders en de angsten waar hij op inspeelt en die hij aanwakkert, moeten kennelijk permanent worden gevoed door de media. Minister Ter Horst zou daarom beter de media ter verantwoording kunnen roepen wegens hun sensationele uitvergroting van Wilders, in plaats van intellectuelen. In een mediacratie als de onze zijn de media een veel grotere machtsfactor dan intellectuelen.”

Het interview over „het fiasco van links” werd opmerkelijk genoeg opgetekend door twee prominente televisiejournalisten, Paul Witteman en Edmond Hofland (Tegenlicht, Zomergasten). Maar wie is Dorien Pessers ook weer?

De hoogleraar aan beide Amsterdamse universiteiten werd in 2005 door koningin Beatrix uitgekozen om haar voor de NOS-televisie te interviewen naar aanleiding van het zilveren regeringsjubileum. Nog meer aandacht kreeg Pessers’ optreden in 2006 in Buitenhof, toen ze de toenmalige minister Rita Verdonk scherp attaqueerde wegens het voornemen Ayaan Hirsi Ali uit te zetten.

Pessers betoogt nu dat de behoefte van een deel van het electoraat om de moslims tot zondebok te maken mede verklaard kan worden uit „de harde effecten van het neoliberalisme, dat een breed gedragen gevoel van onbehagen heeft opgeleverd.” Ze gaat gedetailleerd in op het opgejaagde gevoel door de mondialisering, het opleggen van het kosmopolitisme als norm en de verderfelijke invloed van Roemeense en Bulgaarse arbeidskrachten. Kortom: exact het discours van de SP, die dan ook expliciet wordt geprezen. De PvdA en GroenLinks hebben het allemaal laten gebeuren.

Ook Vera Keur, die 1 december na veertien jaar stopt als voorzitter van de VARA, heeft kritiek op de PvdA. In een interview in de VARA gids zegt ze dat ze niet het idee heeft dat de PvdA zich nog door de idealen van de VARA laat inspireren: „een rechtvaardige samenleving, een fatsoenlijke behandeling van mensen die niet mee kunnen komen in deze kennissamenleving.” Haar opvolger Cees Korvinus (GroenLinks) erft „nieuwe programmaseries die nog nadrukkelijker onze oriëntatie op het ideaal weerspiegelen.” Ze noemt Vrouw & Paard en, vanaf oktober, een progressieve opiniewebsite die De Joop gaat heten. Die Joop?