Blijkbaar gaan we een open dialoog uit de weg

De heer Tariq Ramadan is door ons aangesteld als bruggenbouwer, omdat wij zelf geen echt gesprek met de overkant kunnen voeren.

Nu blijkt dat onze bruggenbouwer aan de andere kant ook gezag geniet en dat men ook daar van oordeel is dat met hem te praten valt.

Dat wij nu vinden dat de heer Ramadan niet meer in staat is te functioneren, zegt dus niets over zijn kwaliteiten als bruggenbouwer, maar toont alleen maar aan dat wij een open dialoog, zonder voorwaarden vooraf, uit de weg willen gaan.