Antillen toch niet later naar stembus

De Antilliaanse regering heeft een wetsontwerp ter opschorting van de Antilliaanse parlementsverkiezingen ingetrokken. Dit verklaarde de Antilliaanse premier Emily de Jongh-Elhage op basis van een aanbeveling van de Antilliaanse Raad van Advies. Deze wijst erop dat uitstel van de stembusgang over voldoende draagvlak in de samenleving moet beschikken. Het wetsvoorstel leidde tot felle reacties van de Curaçaose oppositiepartijen, die menen dat het voorstel indruist tegen democratische principes.

De Raad van State sprak zich in een vorige week uitgelekt advies wel uit voor opschorting van de parlementsverkiezingen, in het kader van de opheffing van het Antilliaanse staatsverband per volgend najaar. De zittingsperiode van het Antilliaanse parlement loopt af op 26 maart 2010. Naar verwachting zullen de verkiezingen in januari plaatsvinden.

Twee weken geleden zei de premier nog de verkiezingen te willen uitstellen in verband met de aanstaande ontmanteling van de Antillen. De Jongh-Elhage benadrukte gisteren tegenover persbureau ANP dat de Raad van State heeft gezegd dat de regering wel in haar recht staat als ze de verkiezingen uitstelt, maar het niet verstandig te achten.

Volgens de Raad van State was het mogelijk geweest de verkiezingen uit te stellen onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat er vóór de zomer vervroegde verkiezingen zouden zijn voor de eilandsraden.

Achtergronden over de verkiezingen op nrc.nl/antillen