Toch een dader bij baby Diego

teddybearNa een zomerpauze eerst een update. Wat viel er zoal op? Het Hof Arnhem veroordeelde alsnog de stiefvader van de overleden baby Diego. Eerder sprak de rechtbank Almelo moeder en stiefvader vrij, hoewel een van beiden het volgens de lagere rechters zeker gedaan moest hebben. Het Hof durft nu wel een beredeneerde keuze te maken.

Lees hier het arrest, cruciaal is het gedeelte waarin het Hof de belastende verklaring van de moeder tegen haar vriend wel geloofwaardig acht. Het hof waardeert het bewijs dus radicaal anders dan de rechtbank. Een zeldzame illustratie van de uitwerking van hoger beroep. Het arrest is voor internetgebruik moeizaam ingedeeld. Zoek voor de eindconclusie van het Hof op de term ’5.’ De verklaring van de moeder is te vinden met zoekterm ’8 januari 2008’.

De dader krijgt 7 jaar cel wegens het ‘met brute kracht opzettelijk toebrengen van fataal zwaar letsel aan een volstrekt weerloos jong kind, gepleegd door een man, van wie verwacht mag worden, dat hij jegens het slachtoffer, kind van zijn partner, een zorgende rol vervult’. Lees hier dit blog over de eerdere vrijspraak van de rechtbank en de commentaren van strafrechthoogleraren De Roos en Buruma op de vrijspraak.

Verder: het openbaar ministerie en de strafrechtadvocatuur kregen een harde woordenwisseling. Aanleiding was deze publicatie uit juni in het gratis dagblad De Pers. Hier NRC-berichtgeving over de kwestie op deze site. Het was aanleiding voor een opiniestuk van de Amsterdamse deken Germ Kemper, hier te vinden en een brief van de eindverantwoordelijke van het OM Harm Brouwer aan de landelijk deken van de Orde van advocaten, Willem Bekkers. Die is hier te lezen. Beledigend en een ‘aanzet tot karaktermoord’, zo schrijft hij. Wordt vast vervolgd. De zaak kan ook moeilijk los worden gezien van scherpe kritiek die soms rechters op het OM leveren. Lees dit bericht, waarop hier gereageerd kon worden. In september is er een congres van de Orde van Advocaten: Bekkers wil het thema er aan de orde stellen.

En dan nog dit. De eerste veroordeling op basis van Automatische Nummer Plaat Registratie (ANPR) is een feit. Bewijs verzameld met camera’s die boven de snelweg hangen en ieder kenteken aflezen en registreren. Een autodief liep ermee tegen de lamp. Lees hier berichtgeving. Deze nieuwe opsporingsmethode staat nog niet in de wet, maar het College Bescherming Persoonsgegevens vindt het goed, zolang de gegevens niet langer dan een week worden bewaard. Lees hier de richtsnoeren van het CBP. En hier een kritisch stuk op de NRC-site.

De lezersoproep om mee te schrijven aan de preambule van de grondwet trok veel belangstelling: 101 reacties op het weblog en nog ruim 30 apart per email aan de redactie. Voor dit blog een record. Aan een compilatie en bespreking voor de krant wordt gewerkt. Ook dit blog komt er op terug.

Reageren? Nuanceren en argumenteren verplicht.