Sluiting Vlietland Ziekenhuis dreigt na afwijzing staatssteun

Minister Klink (Volksgezondheid, CDA) houdt rekening met de sluiting van het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat hij het ziekenhuis geen overheidssteun zal verlenen. „Wij steunen het ziekenhuis niet, omdat de continuïteit van de zorg niet in het geding is”, aldus zijn woordvoerder. Zorgverzekeraars moeten ervoor zorgen dat patiënten niet gedupeerd raken en bij ziekenhuizen in de regio terecht kunnen.

De Inspectie heeft het noodlijdende hospitaal onder geïntensiveerd toezicht gesteld, evenals het al lange tijd kwakkelende Orbis Medisch Centrum in Sittard.

Het verzoek van het Vlietland Ziekenhuis om 60 miljoen euro aan overheidssteun is afgewezen door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het ziekenhuis kan wel rekenen op een compensatie van bouwschade die is geleden door nieuwe overheidsregels. Die compensatie komt neer op 18 miljoen euro. Ziekenhuizen moeten van het ministerie van Volksgezondheid nu zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de risico’s van hun vastgoedinvesteringen, maar veel zorginstellingen zijn daardoor in de problemen gekomen. Het nieuwe gebouw van het ziekenhuis werd eind december in gebruik genomen.

Klink schrijft aan de Kamer dat de kwaliteit van de zorg voor hem voorop staat: „Hoewel het Vlietland Ziekenhuis niet noodzakelijk is voor de continuïteit van cruciale zorg, acht ik het wel van het grootste belang dat de zorgverlening van voldoende kwaliteit blijft.”

Het Schiedamse ziekenhuis kampt al langer met financiële problemen en wilde een coöperatie oprichten onder leiding van verzekeraar DSW, die het ziekenhuis zou overnemen.

Ook andere zorgaanbieders, zoals artsen en personeel, willen deelnemen aan de corporatie. Maar de Tweede Kamer zag daar niets in. Een meerderheid is bang voor belangenverstrengeling als een verzekeraar eigenaar wordt van een ziekenhuis. De Kamer vroeg in een motie om een wettelijk verbod op fusies tussen verzekeraars en zorgaanbieders, maar minister Klink wees dat af.

Ook de IJsselmeerziekenhuizen en de ziekenhuizen in Zeeland hebben grote problemen.