Nieuw bonussysteem voor Franse banken

Parijs. De Franse president Sarkozy heeft de banken zover gekregen akkoord te gaan met een nieuw bonussysteem. Hierin is vastgelegd dat beurshandelaren alleen aanspraak kunnen maken op een bonus als zij goede resultaten behalen. Als de handelaren minder geld binnenhalen dan verwacht worden ze gekort. Ook worden bonussen pas later uitbetaald zodat de handelaren bij tegenvallende resultaten op langere termijn gekort kunnen worden. Een derde van het geld wordt meteen uitbetaald het overige bedrag wordt uitgesmeerd over een periode van drie jaar. Sarkozy heeft gezegd geen zaken meer te doen met banken die de nieuwe regels niet toepassen.