'Door bezuinigingen te weinig agenten ingezet op strand'

De Rotterdamse politie had meer agenten moeten inzetten bij het ontspoorde strandfeest in Hoek van Holland, zegt de voorzitter van politievakbond ACP.

Gerrit van de Kamp (Foto WFA) WFA06T:SOCIALE PARTNERS TWEEDE KAMER:DEN HAAG;26MAR2009-Politiebond ACP voorzitter Gerrit van der Kamp spreekt met een politieagent in het gebouw van de Tweede Kamer. De voorzitter komt een rondtafelgesprek met de sociale partners en de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bijwonen.WFA/pc/str.Pierre Crom Crom, Pierre;WFA

De leiding van het politiekorps Rotterdam-Rijnmond lijkt willens en wetens de veiligheid van het eigen personeel op het spel te hebben gezet. Dat beweert voorzitter Gerrit van de Kamp van de politievakbond ACP naar aanleiding van het ontspoorde strandfeest in Hoek van Holland, waarbij zaterdagnacht een 19-jarige jongen overleed aan schotwonden.

Waar baseert u deze kritiek op?

„Via onze leden weten wij dat al enkele dagen vóór het feest duidelijk was dat er relschoppers naar Hoek van Holland zouden komen. Op grond daarvan is het vreemd dat de leiding geen ME achter de hand heeft gehouden. Signalen zijn genegeerd. Bezuinigingsoverwegingen zouden daaraan ten grondslag liggen. Dat is in elk geval de informatie die ons heeft bereikt. Daarom eisen wij opheldering. Wat wij ook hebben gehoord, is dat sommige ‘dure’ collega’s in de loop van de avond naar huis zijn gestuurd, ondanks het feit dat het vanaf het allereerste moment duidelijk was dat zich in Hoek van Holland tal van relschoppers hadden verzameld. Al is dat verhaal niet eenduidig.”

Het is in Rotterdam de laatste jaren vaker fout gegaan tijdens grote gratis bijeenkomsten. Heeft de korpsleiding verzuimd lessen te trekken?

„Daar lijkt het op. Notoire relschoppers concentreren zich allang niet meer op het voetbal. Men zoekt publieksevenementen uit, om daar vervolgens heel bewust de confrontatie met de politie te zoeken. In Hoek van Holland lijkt dat te zijn gebeurd. Vandaar ons pleidooi voor nieuwe wetgeving. Beschouw deze types als veelplegers, zodat zij preventief aangepakt kunnen worden. Bijvoorbeeld met een meldplicht. Dat voorkomt een hoop ellende en zou het korps ontlasten.”

Binnen het korps Rotterdam-Rijnmond is ergernis over de vraagtekens die u plaatst. Agenten zouden de dood in de ogen hebben gezien. Dat weegt veel zwaarder.

„Dat collega’s de dood in de ogen hebben gezien, heb ik letterlijk ook zo gehoord. Dat maakt juist dat wij nu aan de bel trekken. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hebben financiële afwegingen een rol gespeeld in de besluitvorming? Dat zijn legitieme vragen. Rotterdam heeft dit jaar zelf naar buiten gebracht dat het korps vermoedelijk zwaar getroffen zal worden door de voorgenomen bezuinigingen. Er wordt gesproken over zes- tot achthonderd arbeidsplaatsen, die de komende jaren op de tocht zouden staan. Het ‘overuurbudget’ staat nu al onder druk. Die geluiden komen niet uit onze hoek. In dat licht bezien is het flauw ons nu verwijten te maken. Een beetje een huilebalkverhaal, als ik eerlijk ben.”

In hoeverre is uw roep om opheldering een politiek statement?

„Wij hebben ons altijd op het standpunt gesteld dat de politie geen uitzonderingspositie inneemt. Maar als de politiek en de maatschappij willen vasthouden aan grootschalige evenementen als in Hoek van Holland, dan dienen bestuurders en politici de bijbehorende keuzes te maken. Je kan niet 200 à 300 miljoen euro bezuinigen en tegelijkertijd vasthouden aan massale bijeenkomsten. Want dan zeg je: politie, zoek het maar lekker uit. Als er per se bezuinigd moet worden op de politie, dan moeten bestuurders en politici ook durven zeggen: geen grote evenementen meer, punt uit.”