Dit is oorlogsgebied

(Foto Wim Daneels) Hedwigepolder - Scheldeverdieping - foto Wim Daneels landschap polders WDK

pagina 4 en 5