Correcties & aanvullingen

Dancefeesten

In het artikel Alcohol, drugs en dance, een fatale combinatie (25 augustus, pagina 3) staat dat de gemeente Amsterdam binnenkort alle vergunningen voor grote evenementen gaat doorlichten. Dit is onjuist. Ook wordt ten onrechte gezegd dat burgemeester Cohen liever geen dancefeesten in Amsterdam wil. Amsterdam beschouwt dancefeesten als „een belangrijk onderdeel van het culturele aanbod”. De ontwikkelingen rond het incident in Hoek van Holland zijn op dit moment voor Amsterdam geen aanleiding om de eisen voor grote feesten te verzwaren.

Prinsjesdag

Het bericht Conflict sluimert over Prinsjesdag-stukken (24 augustus, pagina 2) meldt dat de Tweede Kamer zich heeft uitgesproken voor openbaarmaking van de begrotingsstukken op de vrijdag voor Prinsjesdag. Dat is niet juist. De Kamer heeft geen specifieke dag genoemd, maar wil dat de Algemene Beschouwingen zo snel mogelijk na Prinsjesdag worden gehouden èn verlangt voldoende tijd om zich voor te kunnen bereiden.