China nu grootste exporteur

China heeft in de eerste helft van dit jaar de rol van Duitsland als grootste exporteur ter wereld overgenomen. Volgens de Wereldhandelsorganisatie (WTO) bedroeg de waarde van de Chinese export van januari tot en met juni 521,7 miljard dollar en die van Duitsland 521,6.

Volgens de WTO moet worden afgewacht of China de koppositie van ‘wereldkampioen export’ kan behouden in 2010, want een harde euro alleen al kan Duitsland weer de leiding geven. Bovendien lijkt Duitsland zich weer enigszins te herstellen van de economische crisis. Maar aangezien heropleving van de westerse economieën gunstig is voor de Chinese export, verwacht de WTO dat China’s leidende rol blijvend is, zeker na 2010.

Vorig jaar al nam China de rol van derde economie ter wereld (na de VS en Japan) van Duitsland over. Verwacht wordt overigens dat China dit jaar Japan zal verdringen van de tweede plaats. Deze verschuivingen gaan gepaard met geleidelijke veranderingen in de machtsverhoudingen tussen West en Oost, te meer omdat China, maar ook Azië als geheel, zich sneller herstelt dan het Westen met uitzondering van Australië.

Met de nodige trots, maar ook met een reeks waarschuwingen, werd vandaag het nieuws over het WTO-rapport gemeld in de Chinese media. Chinese politici en economen stelden dat de kwaliteit van de Chinese exporten vergeleken met de Duitse te wensen overlaat.

China, waar de economie dit jaar circa 8 procent zal groeien, is zich aan het omvormen van exporteur van speelgoed, textiel en dergelijke naar een producent en exporteur van elektronica, auto’s, vliegtuigen, zonnepanelen en andere hoogwaardige producten.