AOW bij 67 jaar mag van het CNV

De christelijke vakcentrale CNV is, onder strikte voorwaarden, bereid verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar goed te keuren. Het CNV neemt hiermee een standpunt in dat lijnrecht tegenover dat van vakcentrale FNV staat.

Het kabinet wil de leeftijd waarop mensen AOW ontvangen verhogen naar 67 jaar. Als tegemoetkoming aan de FNV krijgen de sociale partners echter tot 1 oktober de tijd om een alternatief te presenteren, in de vorm van een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER). Zij zullen daarbij dan ook de Kroonleden van de SER moeten overtuigen. Ter voorbereiding op de discussies binnen de SER rekende het Centraal Planbureau (CPB) 49 alternatieve voorstellen door. CPB-directeur Coen Teulings liet weten dat verhoging van de AOW-leeftijd het meest effectief is.

Het CNV, met 350.000 leden de op één na grootste vakcentrale van Nederland, maakte afgelopen juni al bekend verhoging van de AOW-leeftijd bespreekbaar te achten als de staatsfinanciën in 2015 nog steeds niet gezond zijn. De vakcentrale zei dit nadat in maart uit een onderzoek onder ongeveer negenhonderd leden was gebleken dat 8 op de 10 een verhoging van de AOW-leeftijd bespreekbaar vindt. Volgens een woordvoerder wil het CNV eerst bespreken of de problemen met de staatsfinanciën niet opgelost kunnen worden „door het aanpakken van de topinkomens”. Wie een inkomen boven de Balkenendenorm heeft, zou meer belasting moeten betalen. Voor huizen van boven 1 miljoen euro wil de vakcentrale de hypotheekrenteaftrek schrappen.

Als deze maatregelen er niet doorkomen, zal het CNV instemmen met een stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd, vanaf 2016, met 1 maand per jaar. Volgens de vakcentrale zal deze geleidelijke verhoging ertoe leiden dat de regeling pas volledig effectief is op het moment dat het tekort aan arbeidskrachten door de vergrijzing het hoogst is. „Anders loop je risico dat mensen langs de zijlijn komen te staan.”

Het CNV wil afspraken maken met werkgeversorganisaties over verhoging van de arbeidsdeelname onder ouderen tot 65 jaar. Alle werknemers moeten na hun 65ste kunnen doorwerken, als zij dat willen.

Tot slot wil de vakcentrale een personeelsbeleid dat rekening houdt met de levensfase van de werknemers, en een maximale arbeidsduur van 45 jaar.

CNV en FNV (1,4 miljoen leden) hopen nog altijd op een gezamenlijk standpunt over de verhoging van de AOW-leeftijd. De FNV gaat ervan uit dat verhoging van de AOW-leeftijd op veel verzet onder de bevolking stuit.