Wordt de juf weer een mevrouw?

Een meerderheid van de ouders van schoolgaande kinderen wil graag dat hun kinderen weer meneer en mevrouw tegen hun leerkrachten gaan zeggen. Dat blijkt uit een representatief onderzoek dat het bload J/M heeft laten uitvoeren onder 500 ouders.

Het lijkt me een goed begin. Ouders moeten veel actiever worden en gewoon, goed onderwijs afdwingen. En zeker niet door een actievoerder zogenaamd gratis schoolboeken eisen. Dat geld gaat niet automatisch naar beter onderwijs. Ouders kunnen hun betrokkenheid niet uitbesteden.

Onderwijskundigen wijzen er in het J/M op dat kinderen minder goed presteren naarmate de schoolomgeving vager is, meer ruimte laat voor eigen invulling van het programma. Tientallen jaren knutselen aan het onderwijs werpen hun ‘vruchten’ af.

Greetje van der Werf, hoogleraar Onderwijzen en Leren aan de Rijksuniversiteit Groningen en hoofdredacteur van het blad ‘Educational Research and Evaluation’ zegt:

In ons onderzoek onder duizenden middelbare scholieren signaleren wij al jaren dat de jongste lichtingen minder goed presteren op wiskunde en begrijpend lezen - de vakken die wij toetsen. Geen dramatische daling, maar wel een gestaag neerwaartse trend. In de laatste studie hebben we ook spelling en grammatica meegenomen. Ik wil nog niets over de resultaten zeggen, maar kan wel bevestigen dat scholen daar inderdaad weinig aandacht aan besteden. Bekend is dat kinderen op scholen met een ordelijk klimaat beter presteren.

Geen verrassing voor wie niet bij een instituut werkt dat steeds nieuwe leermethoden bedenkt. Kees de Glopper, hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands/alfa-didactiek aan de Rijksuniversiteit en de lerarenopleiding Groningen pleit voor verbetering van de status van leraar. Niet alleen door het inkomen te verbeteren, maar ook door instelling van een register. Net als bij artsen. Alleen wie bijschoolt blijft bevoegd.

Goed idee op papier. Alleen moet blijken wat er in de praktijk van wordt gemaakt. De recent begonnen academische lerarenopleiding in Utrecht zit vol met onderwijskundige prietpraat en belet veel ‘zij-instromers’, mensen die later in het onderwijs willen, daadwerkelijk voor de klas te gaan staan. Zij kennen een vak maar weigeren anderhalf jaar te worden gebrainwashed met de pedagoochelarij die het onderwijs de afgelopen decennia zo’n schade heeft berokkend.