werkzonden

„Ik heb met regelmaat gesprekken getaped van vergaderingen waar ik niet bij was, om te horen wat men over mij zei. Soms heb ik deze ook gebruikt in het al dan niet toekennen van een salarisverhoging.”

Een voorbeeld van een ‘bekentenis’ op de nieuwe website van organisatieadviseur Richard Koopman. Op de site kunnen werknemers hun zonden anoniem en tegen betaling opbiechten. Ook kun je je schaamteloos verlekkeren aan de biecht van een ander.

Lees meer op biechtenophetwerk.com