Ter Horst: maximaal 18 jaar op stadhuis

Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken wil een maximum stellen aan het aantal keer dat een burgemeester kan worden herbenoemd. Nu is er geen beperking. Ter Horst wil hooguit drie termijnen, wat neerkomt op achttien jaar. Dit heeft ze gisteren geschreven aan de Tweede Kamer.

Het maximum van drie termijnen „is bevorderlijk voor de mobiliteit van burgemeesters”, schrijft Ter Horst. Ze wil zo de kwaliteit van de beroepsgroep verbeteren. „Voorkomen moet worden dat er door een langdurige aanstelling in een gemeente te weinig uitdaging is in de samenwerking tussen de gemeenteraad en de burgemeester. Een wisseling van de burgemeesterspost kan dan zorgen voor nieuwe bestuurlijke dynamiek.”

Het blijft voor een burgemeester wel mogelijk na de drie termijnen zijn beroep uit te oefenen in een andere gemeente. Vanaf 1 september zitten tien burgemeesters achttien jaar of langer in dezelfde gemeente. Per 2010 zijn dat er negen, als de gemeente van de langstzittende burgemeester wordt opgeheven. Burgemeester Hahn van Meerlo-Wanssum bekleedt zijn ambt sinds 16 oktober 1985.

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters vindt ook dat burgemeesters niet al te lang op één post moeten blijven. Directeur Ruud van Bennekom: „De dynamiek tussen raad en burgemeester verdwijnt op den duur. Het is dan goed dat mensen niet via de achterdeur hoeven te verdwijnen, bijvoorbeeld na een conflict.” Maar volgens hem is hier geen wijziging van de Gemeentewet voor nodig. „Dit kan ook via het personeelsbeleid geregeld worden.”

Ter Horst schrijft verder dat er meer vrouwelijke en allochtone burgemeesters moeten aantreden. Het Genootschap van Burgemeesters is een project begonnen om vrouwen en allochtonen te interesseren voor het burgemeesterschap. Van de zittende burgemeesters is nu 19 procent vrouw.