Student moet ijver beloven

In één van de eerste lessen krijgen de eerstejaarsstudenten van Hogeschool InHolland een overeenkomst voorgelegd. Door deze te ondertekenen, leggen de studenten zich vast op een opkomst- en inzetverplichting. Als de student de overeenkomst niet naleeft, mag InHolland hem of haar wegsturen. Daartegenover committeert de hogeschool zich om goed onderwijs te bieden, bijvoorbeeld door twintig contacturen per week te geven en de tentamens op tijd na te kijken. De overeenkomst is een nieuwe manier om de uitval van studenten op de hogeschool tegen te gaan, volgens een woordvoerder. „De studenten weten op voorhand beter wat ze kunnen verwachten en waar ze aan beginnen, ook voorkomt het dat ze de kantjes eraf lopen.” Sinds vorig jaar moeten studenten bij InHolland ook online aangeven waarom ze voor een studie hebben gekozen. (NRC)