Ministers regio op missie in Honduras

Tegucigalpa, 25 aug. - Zeven ministers van Buitenlandse Zaken zijn gisteren aangekomen in Honduras om bij het nieuwe bewind in het land aan te dringen op terugkeer van de eind juni verdreven president Zelaya. De ministers - uit Argentinië, Canada, Costa Rica, Jamaica, Mexico, Panama en de Dominicaanse Republiek - worden vergezeld door de secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten, José Miguel Insulza. Dat overlegorgaan wil dat Honduras het internationaal gesteunde compromis accepteert van bemiddelaar Óscar Arias. Dat voorziet in een terugkeer van Zelaya, maar met minder macht. Het nieuwe bewind stelt dat hij eerst moet terechtstaan.