Inburgering sterk achter op schema

Den Haag, 25 aug. - De verplichte inburgering van nieuwe immigranten ligt achter op schema. Dit jaar moeten 50.000 mensen aan een inburgeringstraject beginnen. Als de huidige trend doorzet, zullen dat er in werkelijkheid maar 35.000 zijn. Pagina 3