Grenzen aan vissen met staande netten

Den Haag, 25 aug. - Minister Gerda Verburg (Landbouw) legt het vissen met staande netten aan banden. De totale lengte van de netten per vaartuig mag hoogstens 25 kilometer zijn. Ook kleinere schepen onder de tien meter mogen nog maar een beperkt aantal dagen de zee op. Voor langere vissersvaartuigen gold deze beperking al. Met de gisteren aangekondigde maatregel wil Verburg een halt toeroepen aan de forse groei van deze zogeheten staandwantvisserij.