Defensie en BuZA niet onder één dak

Den Haag, 25 aug. - Het ministerie van Defensie hoeft niet in te trekken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZA). Volgens minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) is uit onderzoek gebleken dat het niet haalbaar is om deze departementen gezamenlijk te huisvesten, zo schreef ze gisteren aan de Tweede Kamer. Eerder dit jaar besloot het kabinet enkele ministeries in Den Haag samen te voegen in één gebouw. Minister Van Middelkoop (Defensie, ChristenUnie) verzette zich toen openlijk tegen het plan om zijn ministerie of onderdelen daarvan bij BuZA onder te brengen.