`Burgemeester mag niet vaker dan drie keer herbenoemd`

DEN HAAG. Een burgemeester zou maximaal achttien jaar in dezelfde gemeente mogen werken. Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) wil die grens trekken om ervoor te zorgen dat burgemeesters vaker van standplaats veranderen. Dat kondigde ze gisteren aan in een brief aan de Tweede Kamer. Een burgemeester wordt voor zes jaar benoemd en kan in principe onbeperkt worden herbenoemd. Ter Horst wil het aantal benoemingstermijnen in dezelfde gemeente nu beperken tot maximaal drie. Bij de benoeming van een burgemeester wordt een vertrouwenscommissie ingesteld. De minister wil wettelijk vastleggen dat dit ook bij een herbenoeming gebeurt. Wethouders zouden het recht moeten krijgen een adviseur af te vaardigen naar de vertrouwenscommissie. Ook wil Ter Horst dat meer vrouwen en allochtonen in de vertrouwenscommissies worden benoemd en dat meer vrouwen en allochtonen burgemeester worden.