AFM heeft kritiek op code-Maas

Financieel toezichthouder AFM heeft kritiek op de voorstellen van de commissie-Maas over de toekomst van het bankieren in Nederland. Het rapport vertoont volgens de AFM een belangrijke „lacune”.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt dat Maas te weinig concreet maakt hoe banken de klant weer centraal wil stellen. Maas wordt weinig concreet over de zorgplicht die banken hebben en over hoe ze moeten omgaan met ongewenste prikkels voor commerciële medewerkers en managers. „Dit is vanuit gedragsoogpunt een lacune”, aldus AFM-voorzitter Hans Hoogervorst in een brief aan minister Bos van Financiën.

Bos had zowel de AFM als De Nederlandsche Bank (DNB) om een reactie op het rapport van de commissie-Maas gevraagd. Bos stuurde de brief met commentaar gisteren naar de Tweede Kamer.

Maas deed op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken aanbevelingen hoe banken het vertrouwen weer konden herstellen na de kredietcrisis. De code is een vorm van zelfregulering volgens het principe ‘pas toe of leg uit’. Hoogervorst onderschrijft de stellingname in het rapport-Maas dat de klant weer centraal komt te staan. „Dit biedt perspectief op een cultuuromslag en wordt dus van harte toegejuicht”, aldus de AFM-voorzitter. Maar omdat er geen nadere uitwerking is van dat centraal stellen, spreekt de AFM van „een open plek”.

Volgens Hoogervorst maakt Maas onvoldoende duidelijk welke maatregelen banken moeten nemen om de klant weer centraal te stellen. Banken zouden wat de AFM betreft meer moeten doen aan het waarborgen van de integriteit van de medewerkers en het belonen van medewerkers op basis van de kwaliteit van hun adviezen in plaats op basis van omzet.

Met DNB heeft AFM ook kritiek op de beloningsparagraaf uit het rapport van Maas. Die richt zicht alleen op de top van de bank. AFM en DNB willen dat alle bestuurders en werknemers in de financiële sector onder een nieuw beloningsbeleid gaan vallen. Beide toezichthouders hebben daartoe onlangs principes geformuleerd.