nrc.nl/discussie: 13-jarige zeilster

Laura Dekker (13) wil in haar eentje twee jaar de wereld rondzeilen. De Raad voor de Kinderbescherming is tegen. Vandaag dient de zaak voor de rechter. Wat vindt u van deze kwestie? Moet de rechter ingrijpen?