De haven van Antwerpen is al prima bereikbaar

Zet de boeren buitenspel en de problemen rond de verdieping van de Westerschelde zijn opgelost, betoogt Wouter van Dieren (Opiniepagina, 20 augustus). Daarmee schaart Van Dieren zich bij de mensen die menen dat ontpolderen van prima landbouwgrond een oplossing zou zijn voor de aanslag op natuur en milieu door de verdieping van de Schelde.

Het is jammer dat Van Dieren vergeet vraagtekens te zetten bij de verdieping zelf. Nog niet zo lang geleden werd Antwerpen verblijd met de komst van `s werelds grootste containerschip. Hiermee is bewezen dat de Antwerpse haven wel degelijk door dit soort oceaanreuzen kan worden aangedaan. De enige voorwaarde is dat de kapitein rekening houdt met de getijden. Het is echter tweemaal per dag vloed. De Antwerpse haven is dus tweemaal daags prima bereikbaar voor dit soort schepen, waarvan er overigens maar heel weinig zijn. De verdieping en de daarmee samenhangende ontpoldering zijn dus volstrekt onnodig. Het verdrag dat in 2005 met de Belgen werd gesloten, kan in de prullenbak.

Dit betekent overigens niet dat wij onze zuiderburen maar aan hun lot moeten overlaten. Nederland moet het initiatief nemen tot een gezamenlijk havenplan waarin wordt uitgegaan van samenwerking in plaats van concurrentie. Nederland heeft de Maasvlakte, de Belgen Zeebrugge. Dat zijn prima aanlegplaatsen voor de grotere oceaanschepen. Daar kan de overslag plaatsvinden richting het achterland, wat meteen een goede stimulans is voor de binnenvaart.