Bijslag voor kind buiten EU omlaag

Minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, ChristenUnie) wil de kinderbijslag verlagen voor ouders van wie de kinderen buiten de Europese Unie verblijven. Dat bevestigt een woordvoerder van de minister.

De ministerraad beoordeelt vrijdag een voorstel van Rouvoet om de kinderbijslag in landen als Marokko en Turkije aan te passen aan het plaatselijke prijspeil.

Eerder dit jaar stemde een meerderheid voor een motie van Kamerlid Van der Vlies (SGP). Daarin werd het kabinet gevraagd de kinderbijslag buiten de EU te verlagen. De Kamer vindt de kinderbijslag in die landen onevenredig hoog ten opzichte van de koopkracht daar. Hoe de verlaging uitpakt, is nog onduidelijk. Waarschijnlijk zal dat per land verschillen.

Alle ouders die in Nederland sociale premies afdragen, hebben recht op kinderbijslag. Voor kinderen die niet bij hun ouders wonen, betaalt de overheid doorgaans een dubbele kinderbijslag. Dit betreft bijvoorbeeld gehandicapte kinderen of kinderen die in het buitenland naar school gaan.

Vijf Kamerfracties lieten dit voorjaar weten af te willen van de export van de kinderbijslag. Samen hebben zij net geen meerderheid. Hun wens is lastig uitvoerbaar omdat het recht op de tegemoetkoming in de kosten van kinderen in het buitenland vastligt in internationale verdragen. Daarvoor zouden deze verdragen moeten worden aangepast.

Kamerlid Sterk van de CDA-fractie vindt het voorstel van Rouvoet een stap in de goede richting, „maar niet het eindstation”. Zij wil helemaal af van de kinderbijslag in het buitenland. Sterk vindt de regeling niet meer van deze tijd. „Door de toestroom van Oost-Europeanen naar Nederland wordt er steeds meer gebruik van gemaakt.” Zij wijst op Poolse vaders die in Nederland werken en voor hun kinderen in het veel goedkopere Polen de Nederlandse kinderbijslag krijgen. „Daar zien wij de redelijkheid niet van in.”

Veel partijen wijzen op de fraude met uitkeringen in het buitenland. De PVV noemde de zwendel van Marokkanen en Turken met kinderbijslag in een spoeddebat dit jaar een „schandaal van de eerste orde”.