Betogingen Venezuela om nieuwe schoolwet

Duizenden Venezolanen hebben zaterdag in de hoofdstad Caracas met twee afzonderlijke betogingen zowel voor als tegen een eerder deze maand ingevoerde nieuwe onderwijswet gedemonstreerd.

De oproerpolitie zette traangas, waterkannonen en rubberkogels in tegen de tegenbetogers. Volgens de autoriteiten omdat zij door een politieafzetting probeerden te breken die beide protestmarsen uit elkaar moest houden. De betoging vóór de onderwijswet verliep rustig.

Volgens de door de regering opgestelde wet is het onderwijs in Venezuela voortaan op ‘Bolivariaans gedachtegoed’ geschoeid. Dit houdt in dat het onderwijs voortaan „bevrijdend” moet zijn en bijdragen aan „de schepping van de nieuwe vrouw, van de nieuwe man, van de socialistische maatschappij”. De wet neemt de negentiende-eeuwse vrijheidsstrijder Simón Bolívar, naar wie president Hugo Chávez zijn links-nationalistische politiek heeft vernoemd, daarbij als voorbeeld.

Volgens de regering maakt de wet een einde aan de ‘koloniale’ en ‘burgerlijke’ invloeden op het onderwijs. Zo verliezen katholieke privéscholen hun overheidssubsidie. Chávez’ tegenstanders – ouders, studenten, leraren en de oppositie – beschuldigen hem ervan dat hij de jeugd van het land met zijn politieke opvattingen wil indoctrineren. (AP)