Clichédoorbrekend debat

De strijd om Amerika’s gezondheidszorg is bitter en verscheurend. De meeste Republikeinen maken liever Obama verdacht dan aan een oplossing te werken. De Democraten zijn zwaar verdeeld over de vraag of alles aan de markt overgelaten kan worden. Obama dreigt zijn eigen progressieven te verliezen.

Maar er zijn ook clichédoorbrekende ontwikkelingen in de komkommertijdloze VS. Ted Olson, de topadvocaat die George W. Bush het Witte Huis bezorgde en als bedankje de Nr 2 post op het ministerie van justitie kreeg, bereidt zich voor op een unieke zaak die waarschijnlijk ook zal eindigen voor het Supreme Court.

Olson gaat de zaak bepleiten van twee Californische homoparen. Zij willen trouwen maar dat recht is hun ontnomen door een referendum (Proposition Eight) aangenomen door de kiezers van Californië in november 2008.

De zaak voor een rechtbank in Noord-Californië wordt door Olson gebracht als een klassieke burgerrechten-kwestie. Zo conservatief als hij zijn hele leven is geweest, ook als adviseur van president Reagan, Olson ziet niet in waarom homo’s het recht op een huwelijk kan worden ontzegd. Zie de klacht die hij namens zijn cliënten heeft ingediend.

Hij bijzondere van Olsons betrokkenheid bij de zaak is niet alleen dat hij de gebruikelijke conservatieve haat tegen het homohuwelijk trotseert, hij werkt in de zaak ook samen met die befaamde (woordblinde) topadvocaat David Boies, de verdediger van Al Gore in zijn beruchte Supreme Court-strijd om de verkiezingsuitslag van 2000.

Visit msnbc.com for Breaking News, World News, and News about the Economy

Het is overigens een riskante onderneming waar de twee voormalige tegenvoeters aan beginnen. Als de zaak eindigt voor het Hoogste Hof in Washington dan is het zeer de vraag of zelfs een advocaat uit de Republikeinse adel het in meerderheid zeer anti-homohuwelijk gestemde Hof tot een soepeler standpunt kan bewegen. De New York Times vroeg het vier rechtsgeleerden.

De vier juristen betwijfelden allen of het wijs is de zaak nu aan te spannen. Het risico bestaat dat het door Bush nagelaten conservatieve Hof de zaak voor lange tijd dichtmetselt. Aan de andere kant zegt men: als Olson een zaak ziet zitten, dan stapt hij er in om te winnen.

Even heftig wordt de erfenis van G.W. Bush beleefd aan de reconstructie van de martelingen uitgevoerd door geheime diensten in de strijd tegen Irak en het terrorisme. Een andere jurist, John Yoo, schreef de ‘wetenschappelijke’ rugdekking van die opdracht tot ‘hard’ ondervragen. Hij is staatsrechthoogleraar-met-een-vaste-aanstelling aan de Universiteit van Californië in Berkeley.

Een heftig debat woedt tussen tegenstanders die zijn ontslag in Berkeley eisen en tegenstanders die zeggen dat de universiteit een vrijplaats is. Ontslag is volgens de laatsten geen optie alleen op grond van Yoo’s opvattingen. De vergelijking met het ontslag aan de Erasmus Universiteit van Tariq Ramadan dringt zich op. Yoo had geen show voor Bin Laden TV, maar toch.