Voorkom pensioendoden, verhoog de AOW-leeftijd

De discussie over verhoging van de AOW-leeftijd zal binnenkort weer losbarsten. Graag vestig ik de aandacht op een bijzonder aspect van dit probleem. In medische kringen is bekend dat de abrupte overgang van een drukke werkkring naar een inactief bestaan niet zelden gezondheidsrisico`s met zich meebrengt. Bij sommige mensen zelfs met dodelijke gevolgen. Men spreekt dan van de `pensioendood`.

Uit preventief oogpunt lijkt het derhalve zinvol om de AOW-leeftijd van 65 jaar met een of enkele jaren parttime werk te verhogen als overgang naar een volledig pensioen. Een dergelijke beperkte verlenging van het werkzame leven is niet alleen aangepast aan de leeftijd van de betrokkenen, maar voorkomt vooral ook dat mensen in een zwart gat vallen van een volledige bedrijvigheid naar een totale werkstop.

Ik ben ervan overtuigd dat veel werknemers een dergelijke geleidelijke overgangsperiode niet onaantrekkelijk zullen vinden.