Rechter in Den Haag moet weg van hof

De vicepresident van de rechtbank in Den Haag, Hans Westenberg, gaat op 1 oktober met vervroegd pensioen om „discussie over zijn functioneren” te voorkomen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bekendgemaakt. Volgens een woordvoerder van de rechtbank gebeurt dit „op verzoek van het bestuur van de rechtbank en in goed overleg”.

Aanleiding voor het vertrek van Westenberg is een tussenarrest dat het hof in Den Haag op 23 juni heeft gewezen. Daarin acht het bewezen dat Westenberg telefonisch contact zocht met advocaten in de Chipshol-zaak toen hij die onder zich had. Chipshol is een projectontwikkelaar die tegen de zin van Schiphol rond de luchthaven een kantorenpark heeft opgebouwd. Volgens het hof brengt „het voeren van telefoongesprekken [...] risico’s mee voor onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rechter. Het besluit van Westenberg te vertrekken is in het belang van de rechtspraak, aldus de rechtbank Den Haag. „Zowel het bestuur als Westenberg wenst iedere discussie over het rechterlijk functioneren van Westenberg te voorkomen.”

Westenberg spande in 2004 een procedure aan tegen advocaat H.J. Smit, in verband met uitspraken over Westenberg tegen een journalist. Het ging erom dat Westenberg in de Chipshol-zaak uitvoerig zou hebben gebeld met advocaten. Westenberg eiste dat deze uitlatingen als onrechtmatig bestempeld werden én een schadevergoeding. De rechtbank in Rotterdam wees deze vordering op 23 januari 2008 toe, advocaat Smit ging in hoger beroep bij het Haagse hof. Op 23 juni deed het hof een tussenuitspraak, waarin het bewezen verklaart dat er twee telefoontjes waren tussen Westenberg en een Chipshol-advocaat. Westenberg heeft de procedure beëindigd zonder uitspraak, aldus de rechtbank.

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Rechter weg

De kop van het bericht Rechter in Den Haag moet weg van hof (22 augustus, pagina 3) dekt de inhoud niet. Vice-president Hans Westenberg van de Haagse rechtbank ging „op verzoek van het bestuur van de rechtbank” met vervroegd pensioen. De rol van het hof was een andere: dat achtte eerder bewezen dat Westenberg telefonisch contact had gezocht met