Ramadan vergat het debat aan te gaan

In zijn artikel `Ik heb het Iraanse bewind niet gesteund` (Opiniepagina, 18 augustus) gaat Tariq Ramadan, de ontslagen integratieadviseur voor de gemeente Rotterdam, voorbij aan de eigenlijke kritiekpunten: hij heeft niet alleen een betaalde nevenfunctie aanvaard (betaald door Iran), hij heeft verzuimd het voornemen deze nevenfunctie te aanvaarden bij zijn bestaande broodheren te melden en met hen door te spreken.

Integratie, dat was toch iets als het debat aangaan? Bestaat een debat niet uit je uitspreken en luisteren?

Ramadan geeft aan dat de politieke teneur in Nederland op dit moment gekleurd is door met name de PVV-toonzetting. Ja, dat is zo, en dat was hem bekend. Was hij niet juist om die teneur te keren ingehuurd? Waarom zaagt hij nu juist aan de poten van de stoelen van degenen die hem ingehuurd hadden om te helpen een andere wind in Nederland te laten waaien?