Kijk dan, Antwerpen ligt gewoon niet aan zee

Het hoofdredactioneel commentaar van 17 augustus over de verdieping van de Westerschelde stelt dat het kabinet moet tonen dat Nederland een betrouwbare buurman is en deze verdieping, die al de derde op rij is, moet doorvoeren.

Maar zo eenvoudig ligt het niet. Het probleem is dat België, of liever het gezelschap van Antwerpse havenbaronnen, koste wat kost bij Antwerpen een zeehaven wil handhaven en deze liefst zoveel mogelijk wil uitbreiden.

Maar wie een kaart van de omgeving bestudeert, ziet dat Antwerpen niet aan zee ligt. En daar wringt nu juist de schoen.

Het probleem `Antwerpen aan zee` kan eigenlijk maar op twee manieren worden opgelost: door Antwerpen te verhuizen of door de zee te verhuizen.

Waar men nu kennelijk op inzet is de tweede optie: steeds verdergaande verdieping van de Westerschelde, en daarbij meteen zoveel mogelijk ”natuurcompensatie” (lees: ontpoldering, ofwel het doorsteken van Zeeuwse dijken en het onder water zetten van de achterliggende polders). Door Zeeland te veranderen in zee, ontstaat inderdaad op den duur Antwerpen aan zee. En dat terwijl België nu reeds voldoende zee heeft, zoals bij Oostende en Zeebrugge.

Zolang Nederland de Vlamingen niet uitlegt waar het ene land ophoudt en waar het andere begint, zullen de Antwerpse havenbaronnen blijven hongeren naar groter en meer, vooral geld.

Als iedereen werkelijk zo graag de natuur wil behouden, laat ze dan vooral overal van afblijven.